Izglītība

Z. Vanaga,

Projekta koordinatore Līvānu 1. vidusskolā

28. un 29.janvāris Līvānu 1.vidusskolā īpaši noritēja 1.-8.klašu izglītojamajiem. ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros 28. janvārī Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” skolā un 29.janvārī “Lielajā” skolā viesojās Zinātkāres centra ZINOO Cēsis komanda.

1. – 4.klašu izglītojamajiem tika dota iespēja piedalīties trīs veidu aktivitātēs. Nodarbības sākās ar pirmo stundu pa klasēm. Sākumskolas posmā izglītojamie bija izvēlējušies nodarbības “Zemestrīce” un “Lego NXT”.

Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, speciālisti rūpīgi analizē to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un pat dabas katastrofas. Nodarbības laikā izglītojamie būvēja augstceltnes pēc dažādiem parametriem un, simulējot zemestrīces sākšanos, pārbaudīja to izturību.

Liela jautrība valdīja klases telpā, kur skolēni meistaroja paši savu robotu. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, vairs nav sarežģīti radīt robotu, kas spētu darboties bez tiešas cilvēka palīdzības. Liekot lietā iztēli un konstruēšanas prasmes, skolēni paši uzkonstruēja savus robotus, kuri pildīja konkrētas funkcijas.

Paralēli nodarbībām “Laimiņas” skolas Svinību zālē skolēni apmeklēja Zinātkāres stacijas un Interaktīvo eksponātu nodarbības, kur bija izvietoti 10 roll-up plakāti ar aprakstiem par zinātniekiem un uzdevumiem saistībā ar šiem zinātniekiem, piemēram, vajadzēja noskaidrot, kuras no šūnām ir vīrusi, cik ābolu nokritīs vienas stundas laikā, ja 5 minūtēs nokrita 3 āboli utt. Skolēniem bija sagatavotas uzdevumu lapas ar 10 jautājumiem. 4.klases izglītojamie pozitīvi novērtēja savu lasītprasmi, piebilstot, ka šogad varēja šos uzdevumus izpildīt ātrāk, jo ātrāk varēja izlasīt.

5.- 8.klašu izglītojamie 29.janvārī darbojās nodarbībās “Zemestrīce” un “Kosmiskā ola”.

Ceļojums Visumā sastāv no vairākiem vienlīdz svarīgiem posmiem, bet svarīgākais — veiksmīga piezemēšanās. Komandas uzdevums bija no dotajiem materiāliem izveidot kosmisko kapsulu, kas spētu veiksmīgi piezemēties, saglabājot veselu "kosmonautu" - olu. Nodarbības sākumā izglītojami sadalījās komandās un bija jāizspēlē erudīcijas spēle, kas sastāvēja no jautājumiem par ģeogrāfiju, kosmosu, mikropasauli. Katra komanda pelnīja punktus par pareizi atbildētajiem jautājumiem. Savākto punktu daudzums bija ļoti svarīgs, iegādājoties nepieciešamos materiālus kapsulas izveidošanai.

Skolēniem nodarbības patika - teica, ka esot ļoti interesanti. Klasēs valdīja darba atmosfēra un prieks par padarīto.

Zinātnes diena gan “Laimiņas” skolā, gan “Lielajā“ skolā noslēdzās ar eksperimentu parādi Svinību zālē, kur vērojām un arī paši piedalījāmies dažādos eksperimentos, piemēram, krāsaina sausā ledus demonstrēšana, “augļu zupas” no baloniem vārīšana šķidrajā slāpeklī, “Vārnu šaušana” ar gaisa vibrācijām, sāls šķīduma degšana balonā, roku “dedzināšana” – gāzes degšana un vēl vairāki citi šovi, ko pavadīja skolēnu smiekli un jautrība.