Aktualitātes Sports
pateicība

Aizvadītā gada nogalē Līvānu novada pašvaldība izsludināja kandidātu pieteikšanu pašvaldības apbalvojumam “Gada balva sportā 2021”. Nomināciju “Gada cilvēks sportā” Līvānu novada dome nolēma piešķirt velosporta aktīvistam Dainim Skrūzmanim, apbalvojumu “Gada labākā sporta komanda” -   basketbola komandai “Līvāni”. Tāpat tika nolemts piešķirt apbalvojumu nominācijā „Gada mecenāts sportā”   - uzņēmējam Ziedonim Zepam. Savukārt gada notikums sportā 2021 tika noteikts iedzīvotāju balsojumā un par to kļuva Līvānu futbola komandas starts Latvijas FF 3. līgas Austrumu reģionā.

Ņemot vērā iesniegtos pieteikumus Dome lēma piešķirt apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā „Gada cilvēks sportā”  Dainim Skrūzmanim, Līvānu novada iedzīvotājam, sportistam – par nozīmīgu ieguldījumu Grīvas multifunkcionālās sporta trases izveidē un attīstībā, velo sporta veida attīstībā, aktīva dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs un apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu. Daiņa Skrūzmaņa kandidatūru izvirzīja Līvānu novada iedzīvotāji.

Apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā “Gada labākā sporta komanda” nolemts piešķirt basketbola komandai BK “Līvāni” – par iekļūšanu Latvijas basketbola Užavas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā un apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu. Izvirzīja Līvānu novada domes Sporta komisija.

Tāpat tika nolemts piešķirt apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā „Gada mecenāts sportā”  uzņēmējam Ziedonim Zepam  - par sadarbību, entuziasmu un sniegto finansiālo atbalstu bērnu izaugsmē futbolā, par  nozīmīgu ieguldījumu Līvānu futbola komandas startam Latvijas Futbola federācijas 3.līgas Austrumu reģionā, sportiskā dzīvesveida  popularizēšanā un futbola tradīciju saglabāšanā (izvirzīja Līvānu novada domes Sporta komisija).

Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” nominācijas “Gada notikums sportā” aizvadītajā gadā ieguvējs tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā. Aptaujā norisinājās no 2021. gada 7.decembra līdz 23. decembrim. Par “Gada notikumu sportā” ar 38,1% aptaujas dalībnieku balsu tika atzīts Līvānu futbola komandas starts Latvijas FF 3.līgas Austrumu reģionā.

Saskaņā ar Līvānu novada domes noteikumiem “Par apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” gada cilvēks sportā saņems pateicības rakstu, piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku un naudas balvu 100 euro apmērā. Gada labākā sporta komanda saņems pateicības rakstu, piemiņas velti un naudas balvu 300 euro apmērā. Gada sporta mecenātam nolemts pasniegt pateicības rakstu un piemiņas velti, kas ekvivalenta 100 euro  naudas balvai. Savukārt par uzvaru iedzīvotāju balsojumā, vērtējot gada sporta notikumus, naudas balva 100 euro apmērā tiks izmaksāta par pasākumu atbildīgajai personai, lai komanda to vēlāk varētu izmantot kopīga pasākuma vai brauciena organizēšanai.

Apbalvošanas pasākums tiks rīkots, kad to ļaus epidemioloģiskā situācija, savukārt naudas balvas ar pārskaitījumu tiks izmaksātas jau tuvākajā laikā.