Aktualitātes Izglītība
Metāla skolas sols un skats uz Līvānu 1. vidusskolu

Kā katru gadu arī šogad tika piešķirtas uzņēmuma Light Guide Optics International finansētās radošā darba stipendijas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu skolotājiem.

Stipendijas pretendentus izvirza skolas administrācija. Tiek vērtēts pedagogu ieguldījums darbā ar talantīgajiem skolēniem – to atspoguļo skolēnu sasniegumi dažādās mācību olimpiādēs; radošums pedagoģiskajā darbībā un obligāto valsts pārbaudījumu rezultāti.

Kopējais stipendiju fonds ir 20 000,00 EUR. Stipendiju komisiju veido stipendijas devēji Light Guide Optics International pārstāvji, Līvānu novada Izglītības pārvaldes un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” pārstāvji.

Stipendijas šogad piešķirtas visiem 15 izvirzītajiem pretendentiem.

Radošā darba stipendiju saņem:

  • Jaunsilavas pamatskolas skolotājas Ineta Bivbāne un Vija Māsāne
  • Jersikas pamatskolas skolotājas Mārīte Ondzule, Anna Greidāne, Tamāra Haritonova un Modrīte Pinupe
  • Rožupes pamatskolas skolotāja Marija Ancāne
  • Rudzātu vidusskolas skolotājas Jolanta Ļubka-Tarasova, Veneranda Spriņģe un Anna Paula Arklone
  • Līvānu 1. vidusskolas skolotāji Anna Kārkle, Jānis Ernstsons, Alina Komarovska, Sandra Ziemele un Marita Birzāka

Apsveicam un lepojamies ar Līvānu novada radošajiem un motivētajiem pedagogiem!