Aktualitātes Noderīgi

Janvāra beigās un februāra sākumā Līvānu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūta maksāšanas paziņojumus par NĪN 2023. gadam.

Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par NĪN saņem pa pastu, pieteikties turpmākai to saņemšanai elektroniski (uz e-pastu vai e-adresi). Tas ir ērti saņēmējiem, kā arī palīdz ietaupīt pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus, vienlaikus nodrošinot videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

Pieteikties maksāšanas paziņojumu par NĪN saņemšanai elektroniski var:

 • elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”;
 • izveidojot savu e-adresi portālā www.latvija.lv. Nodokļa maksātājiem, kuriem ir aktivizēta e-adrese, visu pašvaldību sagatavotie maksāšanas paziņojumi automātiski tiks sūtīti uz e-adresi;
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@livani.lv;
 • personīgi iesniedzot vai pa pastu nosūtot iesniegumu brīvā formā Līvānu novada pašvaldībai Rīgas ielā 77 , Līvāni, Līvānu novads, LV-5316;

Samaksāt par nekustamā īpašuma nodokli iespējams: 

 • portālā www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
 • Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) (bezskaidrā naudā);
 • SIA “Līvānu siltums” un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kasēs;
 • Latvijas pasta klientu centros un SIA “MAXIMA Latvija” veikalu kasēs (tiek piemērota komisijas maksa);
 • Turku un Sutru pagasta pārvalžu kasēs;
 • Jersikas, Rožupes un Rudzātu pagastu bibliotēkās;
 • veicot pārskaitījumu uz Līvānu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē AS SEB BANKA, konts: LV14UNLA0050018690074, kods: UNLALV2X vai AS Swedbank, konts: LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22

 

Atgādinām, ka no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta, tādējādi izslēdz maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu aploksnē. Pašvaldība aicina uzņēmējus nekavējoties aktivizēt e-adresi

Infografika par NIN saņemšanu