Ģimenēm Noderīgi Sociālais atbalsts
Teksts un trīs kartītes

Piesakies Goda ģimenes apliecībai un saņem konsultāciju: 10.augustā, Līvānu novada pašvaldībā, Līvānos, Rīgas iela 77, no plkst.10.00 – 15.00.

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte.

  • Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.
  • Vairāk par “Goda ģimenes” apliecību: https://www.godagimene.lv/par-karti/