Aktualitātes
Līvānu novada gerbonis

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025” aktualizāciju un IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” aktualizāciju, izstrādājot  „Investīciju plānu 2021-2023”

Ar Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr. 20-29 ir veikta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025” aktualizācija un IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” aktualizācija, izstrādājot „Investīciju plānu 2021-2023”, kā arī tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” aktualizācija.

Ar aktuālajiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam materiāliem var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā https://www.livani.lv/lv/attistibas-programma.