Aktualitātes
Stipendiju pasniegšanas ceremonija - 17 jaunieši kopā ar stipendiju mecenātiem

25. un 27. oktobrī Līvānu novada domē norisinājās stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par stipendijas piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās. 10.novembrī stipendiāti tikās ar ziedotājiem, lai svinīgā pasākumā parakstītu līgumus par stipendiju saņemšanu. Komisija lēma stipendijas piešķirt 38 studentiem par kopējo summu 52 500 EUR. Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi Light Guide Optics International, “Līvānu kūdras fabrika” un SIA “Hansahold”.  Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm! Šajā gadā stipendijas saņems:

 • Adrians Slics – Delftas Tehnoloģiju universitāte, Elektrotehnikas, matemātikas un datorzinātņu fakultāte, Datorzinātņu un programmatūras inženierija;
 • Agita Iesalniece - Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Materiālu inženierija;
 • Alīna Dubro – Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Vecmāte;
 • Andis Daugavvanags – Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras un mākslas studijas;
 • Anete Bērzkalna – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Ergoterapija;
 • Anete Ramona Pundure - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte, studiju programma, Lauksaimniecība;
 • Anna Marija Vilcāne – Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioterapija;
 • Anna Zakareviča – Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte, Vides inženierija;
 • Artis Bivbāns – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Būvniecība;
 • Brigita Mālniece – Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Medicīna;
 • Daniela Koņuhova - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Fizioterapija;
 • Diāna Potapova - Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Inženieru fakultāte, Mašīnbūve;
 • Dita Dubovska - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Meža un vides zinātņu fakultāte, Mežzinātne
 • Egita Usāne – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Būvniecība;
 • Estere Kraukle – Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinības;
 • Ginta Ručevska – Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinības;
 • Gustavs Kleins – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapija;
 • Ilvija Kassaliete – Rīgas Stradiņa universitāte, Zobārstniecības fakultāte, Zobārstniecība;
 • Ilvija Pastare – Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Klīniskā optometrija;
 • Jānis Āris Vindulis – Rīgas Tehniskā universitāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte, Mašīnu un aparātu būvniecība;
 • Jānis Silavs – Rīgas Ekonomikas augstskola, Ekonomika un uzņēmējdarbība;
 • Kellija Znotiņa – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Instrumentālā mūzikas fakultāte, Stīgu instrumentu spēle;
 • Krista Kristiāna Ērgle – Daugavpils Universitāte, Humanitāro un Sociālo zinātņu fakultāte, Mūzika;
 • Kristīne Tentere – Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, Filoloģija;
 • Lāsma Zalāne - Liepājas Universitāte, Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Logopēdija;
 • Laura Šalkovska – Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Fizioterapija;
 • Ligija Sola – Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinības;
 • Līva Marija Barkauska – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vides un Būvzinātņu fakultāte, Zemes ierīcība un mērniecība;
 • Madara Māsāne – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Muzikoloģija, etnomuzikoloģija;
 • Marija Groza – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Audiologopēdija;
 • Marta Cīrule – Latvijas Mākslas akadēmija, Dizaina nodaļa, Produktu dizains;
 • Marta Iļjina – Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas, Eiropas valodas un bizness;
 • Patrīcija Bušmane – Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas fakultāte, Medicīna;
 • Samanta Orste – Banku augstskola, Finanses;
 • Saulcerīte Skrūzmane – Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Tiesību zinātne;
 • Valērija Mironova – Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvniecība;
 • Valters Smagars – Latvijas Universitāte, Komunikācijas zinātne;
 • Viesturs Lūsis – Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultāte, Medicīnas inženierija un fizika.

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēju SIA “Light Guide Optics International” un SIA “Hansahold” pārstāvji, nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds", Līvānu 1.vidusskolas, Rudzātu vidusskolas un Līvānu novada pašvaldības pārstāvji.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija – jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.