Izglītība

Inese Butlere,

J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas organizētais viens no lielākajiem ikgadējiem starptautiskajiem konkursiem ir Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”.  Izvirzītā konkursa tēma šogad - “ Lauku sadzīves aina”.

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 18 gadiem tika aicināti attēlot reālistisku vai izdomātu ikdienas sadzīves ainu gleznošanas, grafikas, fotogrāfijas vai datorgrafikas tehnikā.

Konkursam tika iesūtīti 1087 darbi no 3 valstīm.  J. Graubiņa Līvānu MMS audzēkņiem iegūtas vairākas balvas un atzinības, kā arī simpātiju balvas:

2. vietu ir ieguvusi Nikola Mironova, skolotāja Solvita Cīrule,  3. vietu ir ieguvusi Darina Dubovska, skolotāja Solvita Cīrule, atzinību ieguvusi Laura Brencāne, skolotāja Biruta Lāčkāja un simpātiju balvu no Sia “ A.R.G.A.” ieguvusi Kate Katrīna Jansone, skolotāja Olga Ļvova un Annija Elīza Silava ieguvusi Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores Līgas Lonertes simpātiju balvu, skolotāja Biruta Lāčkāja.