Aktualitātes Projekti
Bērni
Nac.att.plans_ESF

 

No 2022. gada 13. līdz 17. jūnijam norisinājās nometne Līvānu novada skolas vecuma bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pasākums tika realizēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta ietvaros tika realizēta diennakts nometne Preiļu novadā esošajā atpūtas bāzē “Zolva”. Šī nometne tika organizēta ar mērķi uzlabot bērnu vispārējo veselības stāvokli.

Nometnes dalībnieki pozitīvi novērtēja nometnes saturu un vadītāju sniegumu.

Nākamā nometne - Līvānu novada skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām - tiek plānota no 2022. gada 15. līdz 19. augustam. Jautājumos, par iespēju reģistrēties dalībai lūdzam zvanīt pa tālruni 26565211.

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” kopējās attiecināmās izmaksas ir 240 223,74 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums (85%) ir 204 190,17 EUR un Valsts budžeta finansējums (15%) 36 033,57 EUR.