Izglītība
Logo LIDICE - krāsaini burti

2022.gada janvārī Līvānu Bērnu un jauniešu centrā tika vērtēti 50. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “Lidice 2022”  Līvānu novada kārtas bērnu darbi, kura organizēta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Šogad konkurss notiek attālināti.

Izstādes - konkursa mērķi: sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību; veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību,

padziļināt izpratni par muzeju vērtībām, tajos atrodamo mākslas, kultūrvēsturisko mantojumu un dabas bagātībām; sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu; sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē.

Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs Lidices Memoriāls (Čehija), sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, konkursa “Lidice 2022” tēma - MUZEJS. Veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši var iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem - derīgie izrakteņi, dinozauru skeleti, tehnikas izgudrojumi, kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecības. Kā iedvesmas avots var kalpot arī mākslas galerijas un muzeji ar pasaules slavenu mākslinieku darbiem. Parasti muzeji ir atrodas ļoti skaitās ēkās, pilīs, bet dažreiz muzejiem nav nepieciešams jumts - brīvdabas muzeji, kas atklāj tradīcijas, vēstures mantojumu, skaistas dabas ainavas. Arī botāniskie un zooloģiskie dārzi liecina par mūsu planētas floras un faunas daudzveidību, kas izpētāma un saudzējama. Muzejs ir kā dzīvs organisms ar savu struktūru - zinātniekiem, vēsturniekiem, arhivāriem, muzeju darbiniekiem un protams, muzeju apmeklētāji, kam visas muzeju bagātības pieejamas apskatei. Bet, ja tuvumā nav neviena muzeja, tad varbūt mājās ir kāda relikvija, laikmeta liecība, dārgumu “lādīte”, ar kuru iepazīstināt pārējos.

Konkursa dalībnieki ir bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem. Dalībnieki iesniedz zīmējumus un gleznojumus jebkurā tehnikā, veidojumus no māla, koka, stikla, metāla, papīra, auduma, kā arī fotogrāfijas. Darbi tiek vērtēti 2 grupās: dalībnieki no 4 līdz 10 gadiem;  dalībnieki no 11 līdz 16 gadiem. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, vecumposmam; kompozīcija; darba izpildījuma kvalitāte; oriģinalitāte. Konkurss notiek vairākās kārtas: novada kārta, Latvijas kārta un Starptautiskā kārta Čehijā.

Līvānu novada kārtai darbus iesniedza 34 bērni, kuriem konkursam palīdzēja gatavoties 5 pedagogi, no 5 novada izglītības iestādēm: Līvānu Bērnu un jauniešu centrs – 18 darbi, pedagogi – Jānis Ernstsons, Līga Bernāne, Inga Salmiņa; Rudzātu vidusskola – 1 darbs, pedagogs Līga Bernāne; Rožupes pamatskola – 1 darbs, pedagogs Līga Bernāne; Līvānu 1.vidusskola- 9 darbi, pedagogi – Evita Jagža, Anna Kārkle; Jaunsilavas pamatskola – 4 darbi, pedagogs Evita Jagža.

Novērtējot to, kas tika darīts šajā grūtajā un neierastajā laikā, Līvānu BJC vērtēšanas komisija, izvērtējot darbus un nepārkāpjot konkursa nolikumu, pieņema lēmumu uz Latvijas kārtu sūtīt visus  - 33  darbus. Latvijas mērogā darbus vērtē VISC un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa  Latvijas kārtas izstāde notiks no 2022.gada 25.janvāra līdz 7.februārim Latvijas Dzelzceļa muzejā. Noslēguma pasākums – apbalvošana notiks 2022.gada 4.februārī (vieta tiks precizēta). Laureātu digitālais katalogs tiks publicēts 2022. gada 25.janvārī Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tīmekļvietnē www.intereses.lv. Laureātu darbi tiks sūtīti izvērtēšanai uz 2.kārtu Čehijā.

Veiksmi dalībniekiem pārstāvot Līvānu novadu Latvijā!