Aktualitātes Izglītība
vairāki cilvēki sēž ap apaļo galdu apspriede

4.aprīlī Līvānu novada domē darba vizītē bija ieradušās Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa un šī departamenta vecākā eksperte Ramona Urtāne.

Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Vanaga IZM pārstāves iepazīstināja ar izglītības pieejamību Līvānu novadā, esošo izglītības iestāžu tīklu, izglītojamo skaitu, raksturoja katras skolas nozīmīgumu vietējā kopienā.

Sarunā piedalījās Līvānu novada domes vadība – priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne, pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers, Līvānu novada domes deputāts un Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode.

Šādas tikšanās un diskusijas par ilgtspējīga skolu tīkla pamatprincipiem notiek visās pašvaldībās, to laikā uzmanība tiek vērsta uz izglītības kvalitātes komponentiem: izglītības turpināšana un nodarbinātība, drošība un labsajūta, pedagogu profesionālā kapacitāte, finanšu un administratīvā efektivitāte.