Noderīgi Vēlēšanas
CVK_logo

Līvānu novada vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi iecirkņu komisijas 2022. gada 1.oktobra 14.Saeimas vēlēšanām
šādā sastāvā:

Vēlēšanu iecirknis Nr.709
LĪVĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS, Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētājs - Jānis RUBĪNS
Komisijas sekretāre - Lidija PINTĀNE
Komisijas locekļi - Dzintra SVENCE
-    Staņislavs VITVICKIS
-    Andrejs SOPULIS
-    Rita SOLTUMA
-    Anna ELKSNE

Vēlēšanu iecirknis Nr.710
J. GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA, Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētājs -  Gunārs LURIŅŠ
Komisijas sekretāre -  Antra ŠOLKA
Komisijas locekļi -  Skaidrīte BULMEISTARE
-    Ilze MELDERE
-    Elīna MALIŠEVA
-    Zinaīda AUGUSTĀNE
-    Vija STOĻAROVA

Vēlēšanu iecirknis Nr.711
MULTIFUNKCIONĀLAIS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS "KVARTĀLS",
Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētāja -  Viktorija LOČA
Komisijas sekretāre – Laura GRIBONIKA
Komisijas locekļi -  Edīte UTNĀNE
-    Guntis BOROVIKS
-    Valentīna DĀRZIŅA
-    Kristīne BIRZĀKA
-    Vita ŠUBNIKOVA

Vēlēšanu iecirknis Nr.712
ROŽUPES KULTŪRAS NAMS,  Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētāja - Maija JASINSKA
Komisijas sekretāre  - Spīdola VAIVODE
Komisijas locekļi  -Anna ANCĀNE
-    Inga KŪKUSILIŅA
-    Agita JASINSKA
-    Inga BRIKMANE
-    Edijs VĀRPSALIETIS


Vēlēšanu iecirknis Nr.713
TURKU PAGASTA PĀRVALDE, "Turku Pagasta Pārvalde", Zundāni, Turku pag., Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētāja  - Sigita BRIŠKA
Komisijas sekretāre -  Elita MATISONE
Komisijas locekļi – Ilze KALNRIEKSTIŅA
-    Ņina CAKULE
-    Ligita ANCĀNE
-    Antra VILCĀNE
-    Ina LĀCE

Vēlēšanu iecirknis Nr.716
JERSIKAS TAUTAS NAMS, Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētājs – Juris KĀRKLIS
Komisijas sekretāre - Ilona AIZPURIETE
Komisijas locekļi -Ilze ĒRGLE
-    Iveta VILCĀNE
-    Dace LAZDĀNE
-    Ina MIRONOVA
-    Jana LISENKO

Vēlēšanu iecirknis Nr.719
RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA, Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētāja  - Skaidrīte BRŪVERE
Komisijas sekretāre -  Ligita DOMULĀNE
Komisijas locekļi - Viktors VOLKOVS
-    Jānis PINTĀNS
-    Katrīna GROZA
-    Ilga BERNĀNE
-    Ruta VILCĀNE

Vēlēšanu iecirknis Nr.725
SUTRU PAGASTA PĀRVALDE, Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov.
Komisijas priekšsēdētāja -  Paulīna ZARIŅA
Komisijas sekretāre – Linda USĀNE
Komisijas locekļi  - Marija VASIĻEVSKA
-    Māris GRIGALIS
-    Gita USĀNE
-    Elita GRIGALE
-    Druvis BOROVSKIS

Līvānu novada vēlēšanu iecirkņu Nr.709, Nr.710, Nr.711, Nr.712, Nr.713, Nr.716,
Nr.719 un Nr.725 komisiju rezerves iecirkņu komisiju locekļu kandidāti:

-    Velta REINHOLDE
-    Ingūna LIEPIŅA
-    Stella UTNANE