Aktualitātes NVO
veikparks

Šogad Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkursā, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, bija jauna kārtība – pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, 50 procentus noteica Līvānu novada pašvaldības Mazo garantu projektu konkursa izvērtēšanas komisijas balsojums un 50 procentus – iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji, biedrības un iniciatīvas grupas bija aktīvas – par projektiem kopumā nobalsoja 1243 personas.

Ņemot vērā administratīvās vērtēšanas kritērijus (atbilstību Nolikumam) komisija iedzīvotāju vērtējumam izvirzīja sešus projektus. Iedzīvotāju balsojumā visaugstāk tika novērtēti projekti “Dubnas krasta un Līvānu veikparka teritorijas labiekārtošana” (1.vieta), “Dievnama priekštelpas sienu apdare  ar  dēļiem, jaunu vārtu un logu uzstādīšana Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā” (2. vieta) un “Sutru pagasta Šultu kapsētas vārtu renovācija” (3. vieta). Izvērtējot komisijas balsojumu (katram projektam piešķirtos punktus) un iedzīvotāju balsojumu, finansējumu saņems pieci projekti:

1. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Sveiks, Veiks!”,  projekts “Dubnas krasta un Līvānu veikparka teritorijas labiekārtošana” (pieprasītais finansējums 903 EUR - Dubnas krasta labiekārtošana, uzstādot atkritumu urnu, ģērbtuvi, koka terasīti, ko varēs izmantot visi novada iedzīvotāji un viesi);

2. Biedrības “Pomorje” projekts “Dievnama priekštelpas sienu apdare  ar  dēļiem, jaunu vārtu un logu uzstādīšana Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā” (pieprasītais finansējums 965 EUR - Dievnama priekštelpas sienu apdare  ar  dēļiem, jaunu vārtu un logu uzstādīšana Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā);

3. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas "Mēs varam" projekts “Sutru pagasta Šultu kapsētas vārtu renovācija” (pieprasītais finansējums 1000 EUR - Sutru pagasta Šultu kapsētas vārtu renovācija (vecās ķieģeļu vārtu arkas atjaunošana, krāsas atjaunošana, teritorijas sakārtošana);

4. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Kopā” projekts “Tu vari, ja tu dari!” (pieprasītais finansējums 520 EUR – tiks izveidotas 2 dabas takas  5,6 un 6,6 km garumā, ko varēs izmantot soļotāji, nūjotāji, skrējēji, velobraucēji. Takas sākums un beigas atrodas Grīvas aktīvās atpūtas parkā);

5. Biedrības “Baltā māja” projekts “Dienas kopā ar draugiem”(atbalstīts 612 EUR apmērā - Aktivitātes sociālajam riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām: bēgļiem no Ukrainas, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti ).

Paldies visiem, kuri sagatavoja un iesniedza projektus. Atgādinām, ka projektus var iesniegt Līvānu novadā reģistrēta nevalstiskā organizācija vai iniciatīvas grupa, kurā ir 10 Līvānu novadā deklarēti iedzīvotāji). Ņemot vērā šos kritērijus, trīs projekti netika virzīti otrajai kārtai. Gaidīsim jūs nākamgad!

Tuvākajā laikā aicināsim atbalstītu projektu pārstāvjus uz līgumu slēgšanu.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Līvānu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāju Indru Upenieci, t. 26199191, e-pasts: indra.upeniece@livani.lv).

 

Attēlā: iedzīvotāju balsojumā lielāko atbalstu guvušā projekta "Sveiks, Veiks!" īstenošanas vieta