2019. gada 27. jūnija domes sēdē Līvānu novada domes deputāti lēma par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis 2019” piešķiršanu. Šogad deputātiem lēmums bija jāizdara starp četrām iedzīvotāju pieteiktajām kandidatūrām (piektais izvirzītais savu kandidatūru atsauca). Balsojuma rezultātā apbalvojums “Līvānu Goda pilsonis” piešķirts Līvānu novada Turku pagasta iedzīvotājam, ilggadējam pašvaldības un sabiedriskajam darbiniekam Aivaram Smelceram. Viņš ir pirmais Līvānu Goda pilsonis, kurš visu mūžu ir dzīvojis un strādājis Līvānu novada lauku teritorijā, savu mūžu nesavtīgi atdevis vietējai sabiedrībai, par ko iemantojis cilvēku dziļu cieņu un mīlestību.

Aivars Smelcers ir ilggadējs Līvānu novada domes deputāts, bijis Turku ciema padomes deputāts un priekšsēdētājs, izpilddirektora vietnieks, priekšsēdētāja vietnieks un Turku pagasta pārvaldes vadītājs. Aivars bija viens no tiem pašvaldību vadītājiem, kas pirms 20 gadiem stāvēja pie novada izveides šūpuļa, kad 1999. gadā, apvienojoties pilsētai un pagastiem, izveidojās Līvānu novads – kā otrais novads Latvijā. Tieši 2019. gada nogalē Līvānu novads svin savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Aivars Smelcers ir arī vienīgais no toreizējiem pašvaldību vadītājiem, kas līdz pat 2018. gadam aktīvi un enerģiski turpināja darbu pašvaldībā.

Aivara dzimtā puse ir Turku pagasts, dzimis viņš ir 1959. gadā, Līvānu slimnīcā. Viņš nāk no stiprām dzimtām – Aivara māte augusi astoņu bērnu, bet tēvs piecu bērnu ģimenē. Aivars Smelcers ir pabeidzis Līvānu 1.vidusskolu, vēlāk Rīgas Georga Gailes 2. tehnisko vidusskolu. Savas darba gaitas Aivars uzsāka Jēkabpils AK-8 Līvānu filiālē kā atslēdznieks, bet vēlāk turpināja kolhozā “Zelta vārpa” kā šoferis. Viņa galvenie darba pienākumi bija vest kolhoza veterinārārstus, kas nozīmē, ka izsaukums varēja būt gan dienā, gan naktī. Līdztekus darbam Aivars bija sabiedriski aktīvs un piedalījās visos pagasta pasākumos un sabiedriskajās aktivitātēs. Ilgus gadus darbojās Līvānu dramatiskajā kolektīvā. No 1982. gada bija Turku ciema padomes deputāts.

1985. gadā viņš apprecējās. Kopā ar sievu Ingrīdu ģimenē uzaudzinātas divas meitas.  Aivars ir vectēvs trīs mazbērniem. Arī meitas turpina iet tēva pēdās un abas strādā pašvaldībās – viena Aizkraukles novada pašvaldībā, bet otra – Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kā tēvs un kā vectēvs Aivars vienmēr bijis atbalstošs, iejūtīgs un sirsnīgs. Nav sestdienas un svētdienas, kad kāds no bērniem vai mazbērniem neviesotos Aivara un Ingrīdas mājās. Arī lielu daļu vasaras brīvlaika mazbērni pavada pie vecvecākiem.

Kopš 1986. gada līdz pat aiziešanai pensijā Aivars Smelcers vadīja Turku pagastu – kopumā 32 gadus. Viņš bija klāt visās pagasta dzīves norisēs – bija ne vien pagasta pārvaldes vadītājs, bet arī rakstīja scenārijus, organizēja un vadīja pasākumus, bērnības svētkus, kapusvētkus, svecīšu vakarus, laulāja un arī izvadīja aizsaulē aizgājušos pagasta iedzīvotājus. Kā Ziemassvētku vecītis ik gadus apmeklēja skolu un gāja ar bērniem rotaļās. Ikviens Aivara vadītais pasākums bija ārkārtīgi sirsnīgs, interesants un labi pārdomāts. Pagastā Aivars ir mīlēts un cienīts, jo arī ārpus sava darba pienākumiem vienmēr sniedzis palīdzīgu roku ikvienam, kam tā vajadzīga. Pazīst katru ģimeni, katru pagasta iedzīvotāju. Vēl Aivaram ilgu gadu laikā ir savākta bagātīga, grāmatas cienīga kolekcija ar visdažādākajiem novadpētniecības materiāliem par Turku pagastu – par pagasta vēsturi, dzimtām, teikām un leģendām, tradīcijām un folkloru. Gan kā ciema padomes priekšsēdētājs, gan kā Latvijas iedzīvotājs viņš iesaistījās Latvijas atmodas laika procesos un notikumos.

Kad 1999. gadā izveidojās Līvānu novads, Aivars Smelcers kļuva par Līvānu novada domes deputātu, bet turpināja vadīt arī Turku pagastu. Daudzu gadu gaitā, būdams gan Līvānu novada domes deputāts, gan priekšsēdētāja vietnieks, gan izpilddirektora vietnieks viņš pilnībā atdeva sevi un vienmēr darīja daudz vairāk nekā to prasīja jebkuri amata pienākumi. Tam vislabākais apliecinājums ir iedzīvotāju balsojums vēlēšanās, kuri ikkatrus četrus gadus ir atdeva savas balsis par Aivaru Smelceru, ievēlot viņu par novada domes deputātu. Lai arī ko Aivars neuzsāktu, pie kāda darba neķertos, visi zināja, ka tas tiks paveikts pēc vislabākās sirdsapziņas un augstākajiem standartiem.

Lielu ieguldījumu Aivars Smelcers ir devis sadarbības veidošanā starp Līvānu novadu un sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs. Pateicoties viņam, izveidota un attīstīta sadarbība ar Ukmerģes rajona pašvaldību, Krievijas Federācijas Pioņerskas pilsētu, Baltkrievijas pašvaldībām Glubokoe un Viļeika, Igaunijas Hābersti rajonu Tallinā, Polijas Tarnovo-Podgorne un Ukrainas Kamenec-Podoļskas pašvaldībām. Ar vairākām ārvalstu pašvaldībām noslēgti arī sadarbības līgumi, kā rezultātā dažādu jomu pašvaldības speciālistiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs, kas veicina Līvānu novada attīstību. Par nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veidošanā starp Ukmerģes un Līvānu novada pašvaldībām Aivars Smelcers ir saņēmis Ukmerģes rajona pašvaldības Goda zīmi. Vēl viens Aivara Smelcera apbalvojums ir Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīme.

Nozīmīgu ieguldījumu A. Smelcers devis arī Līvānu novada vides sakopšanā. Viņš bija ilggadējs Vislatvijas Lielās talkas koordinators Līvānu novadā kopš minētās kustības pirmsākumiem. A. Smelcera vadībā katru gadu talkā piedalījās vairāk nekā 1000 novada iedzīvotāji, sakopjot vairākus desmitus Līvānu pilsētas, Turku, Rožupes, Jersikas, Sutru, Rudzātu pagastu teritoriju. Kā pirmais un vienīgais Lielās talkas koordinators novadā A. Smelcers bija līdz  viņa aiziešanai pensijā. Pateicoties A. Smelcera ieguldījumam, novads ir saņēmis Lielās talkas ceļojošo balvu “Zelta grābeklis”.

Šobrīd Aivars Smelcers ir devies pensijā. Brīvajā laikā viņš daudz lasa, interesējas par politiku, bet vislielākā Aivara aizraušanās ir dārzkopība. Viņa īpašums “Lauciņi” Turku pagastā (Aivara tēva mājas) ir guvis godalgotas vietas arī Līvānu novada sakoptības konkursā “Topi skaistāks, mans novads!”.

Aivars Smelcers ir Latvijas, Līvānu novada un sava dzimtā – Turku pagasta – patriots.  Visu savu mūžu un sevi bez atlikuma atdevis Līvānu novadam. Apbalvojums “Līvānu Goda pilsonis 2019” Aivaram Smelceram ir piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada un Turku pagasta attīstībā, par starptautiskās sadarbības veidošanu, ieguldījumu Līvānu novada vides sakopšanā, daudzus gadus esot par Vislatvijas Lielās talkas koordinatoru Līvānu novadā, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.

Kā iepriekš minēts, apbalvojumam “Līvānu Goda pilsonis” šogad bija pieteiktas piecas kandidatūras. Tā kā Līvānu novada domes noteikumi “Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” ļauj minēto apbalvojumu piešķirt tikai vienai personai gadā, deputātiem bija jāizdara izvēle balsojot.  Līvānu novada dome izsaka vislielāko pateicību iedzīvotājiem, kuri izvirzīja kandidatūras apbalvojumam, kā arī izrāda visdziļāko cieņu pārējiem četriem kandidātiem, kuri visi ir cienījami cilvēki un ar savu darbu ir godam pelnījuši to, ka iedzīvotāji viņus izvirzījuši apbalvojumam “Līvānu Goda pilsonis”.

Lielā Talka

Tallinas Haabersti rajona svētkos