Sports

Biedrība „Veloklubs Līvāni” sadarbībā ar Lietuvas nevalstisko organizāciju „Dviračiu Akademija”, kā projekta partneris piedalās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020.gadam, realizējot projektu „Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem”.

Projekta kopējās izmaksas ir 234 738,44 EUR tai skaitā „Eiropas reģionālās attīstības fonda” (ERDF) finansējums ir 199 527,67 EUR. Biedrības „Veloklubs Līvāni” projekta daļas kopējās izmaksas ir  106 580,24 EUR, tai skaitā ERDF finansējums – 90 593,20 EUR.

Projekta ietvaros, no biedrības „Veloklubs Līvāni” puses ir paredzēts veikt sekojošo:

  • Turpināt attīstīt un realizēt „Grīvas aktīvās atpūtas parka” projektu, uzbūvējot ļoti nepieciešamo un tik ilgi gaidīto automašīnu stāvlaukumu ar pieslēgumu Rīga – Daugavpils autoceļam, kā arī, izveidojot 2 publiskās tualetes. Bez tam, parka teritorijā ir plānots izveidot specializētu kalnu riteņbraukšanas disciplīnai XCE piemērotu trasi, kura ietvers sevī dažādus koka un akmens konstrukcijas šķēršļu elementus;
  • Paplašināt biedrības materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties „Grīvas aktīvās atpūtas parka” daudzfunkcionālās trases, kā arī citu biedrības organizēto pasākumu vietu apsaimniekošanas un organizācijas nodrošināšanai nepieciešamo inventāru, tai skaitā iegādājoties sacensību starta bannerus, masu pasākumu organizācijas drošības barjeras, slēpošanas trases izveidošanas inventāru, kvadraciklam piekabināmo aprīkojumu – zāles pļāvēju, piekabi un vinču;
  • Turpināt attīstīt un pilnveidot biedrības organizētos riteņbraukšanas un citus aktīvās atpūtas pasākumus. Ir paredzēts finansējums 2 gadu garumā jau iepriekš uzsākto, tradicionālo biedrības organizēto pasākumu – Līvānu MTB Maratons, Kūku MTB Maratons un velokross „Sēlijas Pērle” organizēšanai, kā arī distanču slēpošanas sacensībām „Grīvas meža kauss distanču slēpošanā”, kā arī paredzēts uzsākt pavisam jaunu sacensību ciklu „Grīvas meža kauss XCE riteņbraukšanā”;
  • Veidot kopēju sadarbību sacensību organizācijā ar Lietuvas partneri, izveidojot kopēju Latvijas – Lietuvas riteņbraukšanas kausu, kā arī, izveidojot pārrobežu riteņbraucēju un citu aktīvas un sportiskas atpūtas entuziastu sadarbības tīklu. Veicināt Latvijas veloaktīvistu piedalīšanos Lietuvas pasākumos un otrādi.

Vairāk informācijas par visām topošajām aktivitātēm varēs iegūt biedrības sociālo tīklu resursos, galvenokārt Facebook.

Par biedrības „Veloklubs Līvāni” darbību un kopējām aktivitātēm: https://www.facebook.com/LiVelo.Team/

Par aktivitātēm Grīvas aktīvās atpūtas parkā: https://www.facebook.com/Grivastrase/  

Par Līvānu MTB Maratons: https://www.facebook.com/LivanuMTB/

Par Kūku MTB Maratons: https://www.facebook.com/KukuMTB/

Par velokross „Sēlijas Pērle”: https://www.facebook.com/selijasperle/

 

Par projektu 

Projekts Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (VeloL) Nr. LLI-536 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2020. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 14. jūnijam. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu Līvāni – Utena veselīga dzīvesveida un riteņbraukšanas aktīvistu tīklu, konkurētspējīgu sporta platformu Līvānu-Utenas riteņbraukšanas kauss, veicināt Lietuvas un Latvijas iedzīvotājus vairāk iesaistīsies veselīga dzīvesveida aktivitātes, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.


Kopējās projekta izmaksas ir 234 738,44 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 199 527,67 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 35 210,77 eiro apmērā. 

Sīkāka informācija www.latlit.eu ,  https://www.facebook.com/LiVelo.Team/ 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Biedrība “Veloklubs Līvāni”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

 

Informāciju sagatavoja:

Dainis Skrūzmanis

Biedrības "Veloklubs Līvāni" valdes priekšsēdētājs