NVO
Izstādes afiša

No 5. līdz 28.aprīlim Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, Pasta ielā 39, Jēkabpilī, apskatāma ceļojošā informatīvā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”.

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01) ieviešanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”.  Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo  NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Viena no projekta aktivitātēm ir kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”, kas veltīta biedrības “Baltā māja” divdesmit piecu gadu darbībai. Biedrība šoruden oktobra mēneša nogalē svinēs savu dzimšanas dienu, kad  atskatīsies uz līdz šim paveikto un domās par turpmāk darāmo savu līdzcilvēku - Līvānu novada iedzīvotāju labā.  Kampaņa ietvers vairākus savstarpēji saistītus pasākumus, un pirmais no tiem ir ceļojošā informatīvā izstāde.

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība  “Baltā māja”.