Projekti
Izglītojošas nodarbības afiša

!7.maijā nodarbība NENOTIKS, par turpmāko grafiku informācija sekos!

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notiks Izglītojošas nodarbības bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem. Nodarbības vadīs: Mg.psych. Nadežda Balode. Pieteikšanās pa tālr.22312018.