Projekti
Nacionālā attīstības plāna 2020 un Kohēzijas fona logo

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

30.12.2022. tiek pabeigts projekts un tā ieviešanas rezultātā ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu vairāk kā 97 % Līvānu pilsētas iedzīvotājiem.

Tie iedzīvotāji kas vēl nav pieslēguši savus īpašumus pie jau izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes tīkliem, arī turpmāk tiek aicināti izveidot šos pieslēgumus.