Aktualitātes Sociālais atbalsts
Afiša uz dzeltena fona par audžuģimeņu apmācībām

Līvānu novada Bāriņtiesa informē, ka ir iespēja mācīties attālināti un kļūt par aizbildni, audžuģimeni vai adoptētāju.

Īpaši iesakām pieteikties mācībām tās ģimenes, kuras vēlas uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus no Ukrainas.

Šos kursus nodrošina Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Tilts” un ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”.

Neskaidību gadījumā sazināties ar Līvānu novada Bāriņtiesu pa tālruni 65307271 vai mobilo tālruni 20220877.

 

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs TILTS no 4.aprīļa uzsāk jaunas attālināto apmācību grupas topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem.

Attālinātās mācības notiks darba dienu vakaros no 18.00 līdz 21.00.

Nepieciešamības gadījumā Atbalsta centrs nodrošina arī psihologa atzinuma sagatavošanu.

Uz apmācībām var pieteikties zvanot pa tālruni: 29130210 vai rakstot: info@atbalstacentrs.lv

Vai aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā: www.atbalstacentrs.lv