bērni uz skatuves

2022. gada 22.novembrī Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā uz XXVI stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfinālu pulcējās Dienvidlatgales novada labākie stāstnieki no Krāslavas, Aglonas, Riebiņiem, Salas, Preiļiem, Vārkavas, Rožupes un Līvāniem, lai izstāstītu pasakas, teikas, skaitāmpantus, mīļākās anekdotes un visneticamākos stāstus no savas vai tuvāko draugu un radu dzīves.

Stāstnieku konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”, Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatoriem.

Stāstniekus vēroja un vērtēja zinoši un labvēlīgi eksperti: Oskars Bērziņš, Ilze Kārkle un Terēzija Rubene. Ievērojot konkursa vērtēšanas kritērijus un nolikumu, konkursa vērtēšanas komisija varēja piešķirt: Mazā stāstnieka , Lielā stāstnieka un Dižā stāstnieka titulus un I, II un III pakāpes diplomus. Dienvidlatgales novada Dižā stāstnieka titula īpašnieki ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā, kurš notiks 3.decembrī Rīgā.

Dienvidlatgales novadu Rīgā pārstāvēs Amēlija Mūrniece un Līga Pastare no Riebiņu vidusskolas folkloras kopas “Jumalāni”, Reinis Kancāns, Elvis Laganovskis un Mārtiņš Upenieks no Vārkavas pamatskolas folkloras kopas “Volyudzeite”, Katrīna Veigule, Ansis Oskars Smirnovs un Jana Urkevica no Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu BJC folkloras kopas ”Ceiruleits”.

Paldies skolotājām: Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei, Helēnai Ērglei, Annai Kārklei, Aigaram Krekelam, Anitai Vjaksei, Lilitai Valainei, Silvijai Stivriņai un Ingai Kūkusiliņai par darbu un ieguldījumu stāstniecības tradīcijas saglabāšanā, uzturēšanā un attīstīšanā, paldies vecākiem par atbalstu un pašiem stāstniekiem- par uzcītību! Paldies Līvānu Bērnu un jauniešu centram par pasākuma organizēšanu!

Vēlam veiksmi Dienvidlatgales novada stāstniekiem konkursa finālā!

bērni uz kāpnēm tautastērpos
cilvēki tautastērpos sēž
bērni tautastērpos