Projekti
Logo ansamblis - LAD, ES, LEADER

2018.gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”, kā ietvaros tika veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu un karogu mastu izbūve.

Uzzināt vairāk: