Projekti
Logo ansamblis - LAD, ES, LEADER

2017.gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana”, kā ietvaros tika veikti aktu zāles vienkāršotas atjaunošanas darbi (skatuves griestu siltināšana, grīdas nomaiņa, sienu un griestu atjaunošana, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana), kā rezultātā aktu zāle ieguva jaunu vizuālo risinājumu.

2021.gads Jersikas kultūras un sabiedriskajā centrā iesākās pavisam klusi un neierasti, jo pandēmijas laiks visus ierobežoja, tāpēc radās ideja, kā citādā formātā cilvēkiem sniegt iespēju baudīt kultūru – tādējādi centra logos tika izstādītas vairākas dažādas izstādes, kas bija apskatāmas arī diennakts tumšajā laikā.

Vasaras laikā aktivitātes notika Jersikas kultūras un sabiedriskā centra pagalmā, bet uz rudens periodu centrā atsākās amatieru kolektīvu mēģinājumi – aktīvi darboties turpināja visi trīs pagasta kolektīvi - VPDK ”Upenieki”, SDK “Jersikietis” un SJK “Jersika”.

Ziemassvētku laiks iesākās aktīvi ar skaistu adventes laika koncertu, pie mums viesojās Elīna Gluzunova un Jānis Kalniņš, un arī mazajiem bērniem tika nodrošināta Ziemassvētku eglīte, kas norisinājās pēc individuāli sastādīta grafika, satiekoties ar Ziemassvētku vecīti personīgi.

Par 2022.gada pasākumiem centrā lūdzam sekot informācijai Līvānu novada pašvaldības mājas lapā www.livani.lv vai sociālo tīklu (facebook.com) Līvānu novada kultūras centra oficiālajā lapā.

Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotās atjaunošanas darbi tika veikti projekta “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotā atjaunošana” (Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000005) ietvaros, kas tika  īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam

apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (Atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojumu attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai) ietvaros ar mērķi veikt Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršotu atjaunošanu, radot pievilcīgu kultūras vidi Jersikas pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.