Aktualitātes Svētki Kultūra
sieviete tautastērpā uz skatuves

Līvānu novada pašvaldības dome lēmusi pašvaldības augstāko apbalvojumu – “Līvānu Goda pilsonis” – šogad piešķirt Maijai Kulakovai. Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. 

Maijas Kulakovas vārds Līvānos ir ļoti labi zināms un atpazīstams, jo dzīves lielākais darbs ir ieguldīts latviskās dzīvesziņas uzturēšanā, cildināšanā un saglabāšanā. Maija Kulakova ir izgatavojusi vairākus tautastērpus, ir izcila audēja, rokdarbniece un amata meistare, kas savu amatprasmi nodod nākamajām paaudzēm. Daudzus gadus viņa strādā par Līvānu 1.vidusskolas mājturības skolotāju. Maija Kulakova ir arī neskaitāmu mācību grāmatu līdzautore, lektore mājturības skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. 1995.gadā apgādā ,”Lielvārds” izdota Maijas Kulakovas pirmā grāmata ,,Prievīšu un jostu aušana”. 2017.gadā izdevniecībā Zvaigzne ABC izdota Maijas pavārgrāmata “Pavārmākslas gudrību grāmata”, kas apkopoja visas vērtīgās zināšanas, ko autore gadu gaitā ir uzkrājusi. Līvānu novada mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Latvijas Republikas Izglītības Ministrijas VISC metodiķe un mājturības konsultatīvās padomes locekle, kā arī Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” aktīva dalībniece.

Maija ar saviem darbiem ir piedalījusies neskaitāmās izstādēs un skatēs gan tepat Latvijā, gan arī Dānijā, Krievijā, Peru un daudzās citās valstīs. Maijai ir bijušas vairākas personālizstādes. Līvānu stikla un amatniecības centrā 2 personālizstādes – 2011.un 2022.gadā. Viņa vienmēr aktīvi piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra un TLMS “Dubna” rīkotajās lietišķās mākslas izstādēs. Maijas Kulakovas darinājumi priecē apmeklētājus Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, Latvijas vēstures muzejā un arī Līvānu stikla un amatniecības centra ekspozīcijā “Amatnieki Latgalē 19.-20.gs.”. Pateicoties Maijas meistarībai, 2006.gadā tapa garākā josta Latvijā, kas tagad ir viens no Līvānu stikla un amatniecības centra unikālākajiem eksponātiem. Maija Kulakova ir vienīgā, kas no Līvānu novada katru reizi piedalās Dziesmu un deju svētku tautastērpu skatē! Par savu darināto tautastērpu 1998.gadā Maija saņēma laureātes diplomu par precīzāko un rūpīgāko pašdarināto tautastērpu, 2003.gadā latviešu tautastērpu skatē audēju grupā iegūta 1.vieta, 2008.gadā iegūta 2. vieta nominācijā “Pašdarinātie tautastērpi”, 2013.gadā diploms par dalību tautas tērpu skatē, 2018.gadā iegūta 3.vieta individuālo pašdarināto tautastērpu kategorijā un 2023.gadā –īpašā balva par ilggadēju dalību latviešu tautas tērpu skatēs.

Maija apmāca interesentus no visas Latvijas dažādās rokdarbu un aušanas tehnikās, kā arī tautastērpa darināšanā un komplektēšanā. Aktīvi piedalās Latvijas akcijā “Satiec savu meistaru”. Katru gadu Maijas radošās darbnīcas un meistarklases notiek TLMS studijā “Dubna”, kā arī citās studijās un amatniecības centros visā Latvijā un pasaulē. Maija pārstāvēja Latviju Starptautiskās mājturības asociācijas ( IFHE) kongresos 2004.gadā Japānā, 2008.gadā Šveicē, 2012.gadā Austrālijā un 2016.gadā Dienvidkorejā, kur prezentēja latviešu tautas mākslu, tradīciju saglabāšanu un savu pieredzi etnogrāfijas izmantošanu radošuma veicināšanā.

 

Apbalvojumu “Līvānu Goda pilsonis” Maijai Kulakovai pasniegs šī gada 20.jūlijā Līvānu pilsētas svētku vakara pasākumā. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500 EUR apmērā.

Apbalvojums “Līvānu Goda pilsonis” tiek piešķirts kopš 2008. gada. Apbalvojums “Līvānu Goda pilsonis” ir augstākais Līvānu novada domes apbalvojums, ko piešķir vienu reizi gadā vienai personai. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Līvānu novada pašvaldības dome. Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms, cienījams cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.