Aktualitātes Ģimenēm Noderīgi Talka
krāsains fons un stilizēti ziedi

Atgādinām, ka talciniekiem iespējams pieteikt savu talkas vai vides labiekārtošanas vietu Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv . Mājaslapā atrodamas trīs interaktīvās kartes:

· “Lielās Talkas’23 karte” talcinieki aicināti pieteikt trīs veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārtošanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas: https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/ ;

· “Solo Talkas’23 karte” savas talkas ir aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, divatā vai ģimenes ietvaros, lai sakoptu tuvāko apkārtni. Tā ir iespēja individuālajiem talciniekiem pievienoties plašajam Latvijas talcinieku pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/ (SOLO talciniekiem savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā talkošanas kartē);

· “Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un reģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/ .

Par talkošanas kārtību Līvānu novadā:

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?

Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki varēs saņemt bez maksas.

Lai sakoptu kādu lielāku teritoriju, tad aicinām sazināties ar Līvānu novada Lielās Talkas koordinatori Gunitu Vaivodi pa tālr. 29231055. Maisus var saņemt jau iepriekš, bet nodot talkas dienā.

· Pēc talkošanas lūgums savāktos atkritumu maisus neatstāt mežā vai kādā citā talkošanas vietā, jo meža dzīvnieki, putni vai neatbildīgi cilvēki maisu saturu var izmētāt.

· Talkas laikā atkritumu vākšana notiek tikai izsniegtajos maisos! Baltos talkas maisus, iepriekš sazinoties ar SIA "Līvānu DZKS" pārstāvi, var nodot komunālajā saimniecībā vai uzglabāt mājās līdz talkošanas dienai 22.04. kur, tad varēs nodot noteiktajās maisu savākšanas vietās, kas tuvākajā laikā tiks publicētas.

· Ja talkošanas vietās tiek savākti vairāk kā 10 atkritumu maisi, to izvešanu no talkošanas vietas aicinām saskaņot ar SIA ,, Līvānu DZKS” atbildīgo kontaktpersonu Gunti Jankovski (tālr. 29557905) pēc talkas norises.

 

Papildu informācija:

Gunita Vaivode

Līvānu novada Lielās Talkas koordinatore

Mob. tālr. 29231055

e-pasts: gunita.vaivode@livani.lv