Aktualitātes Sports
Afiša

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 2023. gada 14. decembrim pieteikt kandidātus apbalvojumam "Gada balva sportā" nominācijās: "Gada cilvēks sportā" un "Labākā sporta komanda".

Kandidātus apbalvojumam "Gada balva sportā" var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Izvirzot kandidātu nominācijā "Gada cilvēks sportā", nepieciešams norādīt:

  1. kandidāta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju,
  2. kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju,
  3. kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju.

Izvirzot kandidātu nominācijā "Labākā sporta komanda", nepieciešams norādīt:

  1. kolektīva/komandas nosaukumu un tā vadītāju,
  2. kolektīva/komandas aktivitātes novadā, valstī starptautiskā līmenī,
  3. sasniegumus un rezultātus

Pieteikumus iesniegt Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi pasts@livani.lv.

Apbalvojumu piešķiršanas kārtību nosaka pašvaldības noteikumi: Līvānu novada domes noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”