Metāla skolas sols un skats uz Līvānu 1. vidusskolu

7. un 8. oktobrī notika Līvānu novada studiju stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par stipendiju programmas  Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2020./2021. studiju gadā pretendentu izvērtēšanu. Šogad stipendiju pieteikuma anketas un to pielikumi studentiem bija jāiesniedz elektroniski. Ņemot vērā COVID-19 izplatības riskus, arī pārrunas ar jauniešiem notika attālināti videokonferences režīmā.

Komisija lēma stipendijas piešķirtas 28 studentiem par kopējo summu 39 800 eiro.

Šogad  stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi „Light Guide Optics International”, „Līvānu kūdras fabrika” un „Hansahold”. Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm!

2021./2022.studiju gadā stipendijas saņems:

 • Artūrs Ārsmenieks;
 • Vladislavs  Baraņenkovs;
 • Anete Bērzkalna;
 • Artis Bivbāns;
 • Dagnija Butlere;
 • Alīna Dubro;
 • Anda Elīna Eidēja;
 • Marija Groza;
 • Ilvija Kassaliete;
 • Maksims Ločs;
 • Anna Mariņaka;
 • Brigita Mālniece;
 • Artis Muktupāvels;
 • Artis Pauniņš;
 • Agnis Salmiņš;
 • Vladislavs Savenko;
 • Jānis Silavs;
 • Alfrēds Skarbinieks;
 • Amanda Skutele;
 • Armands Skutelis;
 • Anete Sniķere;
 • Laura Šalkovska;
 • Ilmārs Štolcers;
 • Egita Usāne;
 • Arvis Utnāns;
 • Jānis Āris Vindulis;
 • Anna Zakareviča;
 • Kellija Znotiņa.

13 no studentiem studē Rīgas Tehniskajā universitātē, 7 - Rīgas Stradiņa universitātē, 3 - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bet pārējie citās Latvijas augstākajās izglītības iestādēs.

Stipendiju komisijas sastāvā šogad bija nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds",  Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada pašvaldības pārstāvji.

Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī  intervijas laikā gūtā informācija – jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija.

Paldies visiem jauniešiem par drosmi un uzņēmību, piesakoties stipendijai un attālināti piedaloties pārrunās. Jebkura šāda veida intervija ir konkurss un ikvienā konkursā ir tie, kuriem paveicas vairāk un tie, kuriem dažādu faktoru (tai skaitā arī uztraukuma) dēļ paveicas mazāk.

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam "Viduslatgales pārnovadu fonds" sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.

Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" pārstāvji, kuri informēs par līgumu slēgšanu un citām ar stipendijas saņemšanu saistītajām formalitātēm.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Viduslatgales pārnovadu fondu pa tālr. 28399197 vai e-pastu: vlpf@inbox.lv