Publikācijas datums:
LND 2013/15
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar nolikumu.
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu.
Kontakti

Jana Neicgale