Publikācijas datums:
LAIP-02/2012
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA GRĪVA L, reģ. 41503015189, Līvāni, Rīgas ielā 33 A, LV-5316
Līguma termiņš
Saskaņā ar nolikumu
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu
Kontakti

Jeļena Mihailova