Kontakti

pasts [at] livani.lv

Tautsaimniecības komitejas sēžu grafiks: 22. jūlijs, 19.augusts, 23.septembris, 21.oktobris plkst. 13.00.

Atbildīgā darbiniece par komitejas darba tehnisko nodrošināšanu – Līga ANCĀNE, Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas galvenā ekonomiste.

Darbinieki