Kontakti

pasts [at] livani.lv

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sēžu grafiks: 22. jūlijs, 19.augusts, 23.septembris, 21.oktobris plkst. 9.00.

Atbildīgā darbiniece par komitejas darba tehnisko nodrošināšanu – Ligita ANCĀNE, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā.

Darbinieki