Maija Spūle

Domes deputāte
maija.spule [at] livani.lv
 • Ievēlēts no:
  • Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
 • Darbība komitejās:
  • Finanšu komiteja
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • Apmeklētāju pieņemšana 2024.gadā:
  • 24.aprīlis, 31.jūlijs, 30.oktobris, 12.februāris (2025.g.) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos. Deputāti viņas pieņemšanas laikā ir iespējams sazvanīt pa tālruni: 65307110.
 • Dzimšanas gads: 
  • 1953. gads
 • Darba vieta, amats:
  • pensionāre
 • Izglītība: 
  • 1973 – Jēkabpils ekonomiskais tehnikums, grāmatvedība