2023.gada 22.jūnija Tautsaimniecības komitejas sēde

2023.gada 22.jūnija Tautsaimniecības komitejas sēdes izsludinātā darba kārtība