2023.gada 19.oktobra finanšu komitejas sēdes protokols