Afiša
Afiša

Līvānu novada MJIC “Kvartāls” jauniešu lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule un Jaunsilavas pamatskolas skolotājas Liene Kapača, Lita Zalāne un Sarmīte Ancāne no 2023.gada  22. līdz 28.oktobrim piedalījās starptautiskajās Erasmus + apmācībās “You’re not my mum!” (Tu neesi mana mamma!), kas norisinājās Maltā, un kopā ar Spānijas, Maltas, Itālijas un Rumānijas pārstāvjiem apmācību dalībnieki papildināja  savas zināšanas un prasmes darbā ar sociālā riska bērniem un jauniešiem.

Darbs  izglītības jomā ir interesants, bet arī izaicinājumiem pilns un bieži arī neprognozējams. Bērni un jaunieši, ar kuriem strādājam ikdienā, nāk no dažādām ģimenēm, kur bieži saskarušies ar traumatisku pieredzi, kas kavē viņu tālāko attīstību un izaugsmi. Strādājot gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, ir svarīgas zināšanas, lai pareizi rīkotos ikvienā situācijā, esot par atbalstu  un iedrošinājumu. Tikpat būtiska ir  spēja veidot drošu vidi, kurā bērns var augt, mācīties un pilnveidoties.

 Zinošas un ilggadēji praktizējošas psiholoģes Antonellas Mizzi (Malta) vadībā tika apgūta terapeitiskā pieeja audzināšanas procesā, kurā būtiska nozīme tiek pievērsta drošības sajūtas radīšanai un robežu ievērošanai. Dalībnieki apmeklēja  krīzes centru “Conservatorio Vincenzo Bugeja”, vienīgo centru Maltā, kas ilgus gadus strādā ar visproblemātiskākajiem valsts jauniešiem. Trīs dienas apmācībām pievienojās centra pārstāvji, tādējādi visiem bija iespēja dalīties pieredzē un mazākās grupās kopīgi analizēt dažādas problēmsituācijas.

Apmācību dalībniekus aizrāva dinamiskās  iepazīšanās aktivitātes un daudzveidīgie  uzdevumi. Neaizmirstami bija starpbrīži, kuros katras dalībvalsts pārstāvji iepazīstināja un piedāvāja nogaršot katras pārstāvētās valsts nacionālos ēdienus.

Dalība starptautiskajās apmācībās  bija lieliska iespēja papildināt profesionālās zināšanas un ar citām acīm paraudzīties uz lietām, kuras ikdienā sagādā vislielākos izaicinājumus.  Dažādo situāciju analīze un dalībnieku stāstītais  ļāva saprast, ka, lai cik attīstīta būtu katra no Eiropas valstīm, cilvēcisko problēmu loks, ko risinām, ir  līdzīgs. Apmācībās  uzmanība tika pievērsta arī pašiem darbiniekiem, akcentējot viņu labsajūtu un vajadzības, jo tikai līdzsvarots, mierīgs un laimīgs cilvēks var palīdzēt otram par tādu kļūt.

Paralēli zinību apguvei atradām laiku, lai iepazītos ar Maltas kultūru. Maltiešu viesmīlību gribētos salīdzināt ar sauli, kas silda šo piekto mazāko Eiropas valsti, kas ir vien 316 km2 liela. Tās kultūra veidojusies, mācoties sadzīvot un izdzīvot, jo valsts atrodas krustpunktā starp Eiropu, Āfriku un Āziju. Tas noteicis arī Maltas kultūras un valodas veidošanos. Savdabīga ir Maltas arhitektūra, iespaidīga un masīva, bet vienlaikus gaiša. Mīlīgajiem balkoniņiem rotātās ēkas aicināt aicina ielūkoties dziļāk. Tikpat neparasts ir arī šīs valsts kulinārais mantojums, kurā kā uz uguns uzliktā katlā ir sajauktas trīs kontinentu garšas.

Maltā pavadītais laiks lika aizdomāties par to, cik būtiski gan formālās, gan neformālās izglītības iestādēm ir apvienot spēkus un zināšanas, lai kopīgi palīdzētu augt bērniem un jauniešiem par zinošiem, cilvēcīgiem un mīlošiem sabiedrības pārstāvjiem.

Starptautiskās apmācības “You’re not my mum!’’ (2023) tika īstenotas Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansējuma ietvaros. Apmācības organizēja Maltas nevalstiskā organizācija “Empowering Youth in Care” un apmācību Latvijas partneris bija nevalstiskā organizācija — biedrība “Donum Animus”

Sagatavoja: Sarmīte Ancāne, Jaunsilavas pamatskolas skolotāja

Logo