veci cilvēki sēž pie datoriem

Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju ir īstenojusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 21 stundas apjomā. Projekta īstenošanas gaitā tika sniegta iespēja novada iedzīvotājiem apgūt pamatprasmes darbā ar datoru. Programmas apguve bija bezmaksas visiem interesentiem, kuri vēlējās apgūt pamatprasmes darbā ar datoru.

Programmas apguves laikā dalībnieki iepazinās ar datora darbības principiem, drošību internetā, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv iespējām, informācijas meklēšanu, internetbanku piedāvātajām iespējām, e- paraksta lietošanu. Darbojoties praktiski, tika apgūtas prasmes darbā ar datoru, lai ātrāk un ērtāk varētu sasniegt kādu sev nepieciešamo e-vides pakalpojumu. Kursu dalībnieki kā būtiskāko ieguvumu minēja informāciju par personas datu aizsardzību un sev nepieciešamās informācijas meklēšanas prasmes.

Programmu finansēja Izglītības un zinātnes ministrija.