Valsts kultūrkapitāla fonda logo

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas 2022 atbalstu Līvānu stikla un amatniecības centrā tiks realizēts projekts “Stikla sajūta”. Projekts tiks realizēts laika posmā no 15. maija līdz 15. decembrim, kad Līvānos taps jauni, unikāli autordarbi no stikla.

Ekspozīcijā “Līvānu stikla muzejs” ir apkopotas Līvānu stikla fabrikā radušās laikmeta liecības par laika posmu no 1887.gada līdz 2008.gadam. Visinteresantākais, radošākais, produktīvākais laiks Līvānu stikla fabrikā bija 20.gs. 70.- 90.gadi, kad fabrikas produkciju izstrādāja Latvijas stikla mākslinieki. Mākslinieki veidoja gan masveida produkciju, gan arī savus unikālos autordarbus.  Fabrikā strādājuši tādi izcili stikla mākslinieki kā Aīda Rotčenkova, Herberts Erbs, Ludmila Safronova, Ināra Lāce, Dainis Gudovskis, Antons Gusārs  u.c. Kopš stikla pūšanas darbnīcas atklāšanas 2016.gadā mums ir izveidojusies nopietna sadarbība ar stikla māksliniekiem no Latvijas, Lietuvas un Latvijas Mākslas akadēmijas. Darbnīcā top mākslinieku ieceres, bet izstāžu zālē tiek eksponētas augstvērtīgas stikla mākslas izstādes ,kas papildina, uzlabo mākslas un kultūras norises Latgalē un nodrošina profesionālās mākslas pieejamību.

Līvānos stiklam ir atvēlēta īpaša vieta, bet aiz katra stikla izstrādājuma ir cilvēks, kas to ir radījis. Projekta mērķis ir aktualizēt Līvānu stikla mantojumu, radīt jaunus autordarbus balstītus Līvānu stikla izstrādes vēsturiskajās tradīcijās,  izceļot konkrētas personības- stikla māksliniekus, stikla mākslas darba autorus. Tādējādi gan pašiem autoriem, gan stikla māksliniekiem, gan nejaušiem vērotājiem būs iespēja paskatīties uz konkrēto stikla izstrādājumu, iegūstot citu redzējumu. Projektā paredzēts interpretēt Līvānu stikla fabrikā radītos stikla mākslas darbus, piesaistot dažādu paaudžu stikla māksliniekus – bijušos Līvānu stikla fabrikas māksliniekus, kas pārsvarā jau ir noslēguši savu karjeru  un nozarē strādājošos Latvijas stikla māksliniekus, radot viņu starpā sinerģiju, radošo dzirksti un pieredzes apmaiņu. Katra mākslinieka individuālā sajūta par stiklu tiks piefiksēta video. Jaunradītie autordarbi papildinās Līvānu stikla un amatniecības centra krājumu un būs turpinājums mūsdienu stikla mākslas kolekcijas izveidei. Gala rezultāts tiks izstādīts Līvānu stikla un amatniecības centrā novembrī. 

Tradīcija radīt stikla mākslas darbus Līvānos ir unikāla, saglabājama un attīstāma arī turpmāk!