daudz jauniešu sēž aplī

Neraugoties uz Eiropas Savienības līmenī izteikto apņemšanos veicināt lauku reģionu attīstību, joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzīvi pilsētās un laukos, un šīs atšķirības ietekmē arī jauniešus.

Lai uzzinātu vairāk par jauniešu depopulāciju lauku reģionos, veicinātu vietēju un starptautisku sadarbību starp dažādām organizācijām, skolām, pagastiem u.c., dalītos ar labās prakses piemēriem un papildinātu zināšanas par jauniešu, kuri dzīvo lauku reģionos, iekļaušanu sociālajos un lēmumu pieņemšanas procesos, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (MJIC) “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule kopā ar Līvānu novada Jauniešu domes jaunieti Evelīnu Žaneti Švirskti devās uz Spāniju, lai no 2023.gada 9. līdz 15.oktobrim piedalītos starptautiskajās Erasmus+ apmācībās “How do youth sustain the rural world?” (Kā jaunatne uztur lauku pasauli?)

Apmācībās piedalījās jaunieši un jaunatnes jomas pārstāvji no Itālijas, Armēnijas, Albānijas, Rumānijas, Gruzijas, Grieķijas, Latvijas, Turcijas un Ziemeļmaķedonijas Republikas, savukārt, apmācību norises vieta visa projekta ietvaros bija kalnos – Ulldemolins pilsētā, kas atrodas Prioratas apgabalā, Katalonijas reģionā.

Nedēļas garumā dalībniekiem pieredzējušu neformālās izglītības speciālistu virsvadībā bija iespēja izzināt dažādas ar lauku reģioniem saistītas lietas, diskutēt un dalīties pieredzē par priekšrocībām un arī trūkumiem, dzīvojot lauku reģionos, kā arī smelties iedvesmu no citu valstu pieredzes. Starptautisko apmācību ietvaros dalībniekiem bija iespēja gūt plašāku ieskatu pārstāvēto valstu jaunatnes jomas pārstāvju pieredzē un padomos par to, kā iesaistīt jauniešus un motivēt dzīvot lauku reģionos. Dalībnieki piedalījās diskusijās par to, kas jaunietim primāri būtu nepieciešams, lai viņš vēlētos dzīvot laukos, kā veicināt jauniešu iesaisti, lai vēlāk viņi kļūtu par aktīviem lauku reģionu iedzīvotājiem un kuras iesaistes metodes būtu vērtīgākas ilgtermiņā.

Dalībvalstu pārstāvji iepazīstināja ar savām idejām un dalījās ar labās prakses piemēriem par to, kā viņi iesaista un iekļauj jauniešus no lauku reģioniem. Latvijas pārstāvji starptautisko apmācību dalībniekus iepazīstināja ar jauniešu iesaisti Līvānu novadā un Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Stāstījums guva plašu iesaisti un īpašu interesi dalībniekiem radīja pats MJIC “Kvartāls” – tā plašums un iespējas, kas, kā izrādās, nav pašsaprotama lieta citās valstīs. Šāda pieredze, reakcija un atzinība, vēl vairāk lika novērtēt Līvānu novada atbalstu jaunatnei un apzināties, cik labi mēs šeit dzīvojam, cik daudz atbalsta saņemam - gan no pašvaldības vadības, gan arī no jauniešiem un viņu vecākiem, un, cik patiesībā aktīvi un iesaistīties griboši ir mūsu novada jaunieši.

Starptautisko Erasmus+ apmācību ‘’How do youth sustain the rural world’’ dalībniece Evelīna no Latvijas dalās iespaidos par projektā iegūto pieredzi: “Šī bija mana pirmā pieredze Erasmus+ projektā, sajūtas pēc piedzīvotā ir neaprakstāmas. Es sapratu to, ka sadarbojoties var paveikt daudz vairāk nekā darot individuāli un ir svarīgi uzklausīt citu cilvēku viedokli, kā arī izteikt savus argumentus.”

Dalība šajās starptautiskajās apmācībās bija ārkārtīgi vērtīga, jo šajā pieredzē tika attīstītas jaunas prasmes, gūtas zināšanas, kā arī iepazīti fantastiski cilvēki no citām valstīm. Jāuzsver, ka pašas apmācības bija pārdomātas un piepildītas, kur aktivitātes bija gana intensīvas, vienlaicīgi līdzsvarotas arī ar atpūtas brīžiem, pavadot sarunās ar citiem dalībniekiem. Viens no projekta lielākajiem plusiem bija tas, ka gandrīz visas aktivitātes notika ārā - svaigā gaisā!

Projekta mācību rezultātā tiks izstrādāta rokasgrāmata, kurā tiks atspoguļotas iegūtās zināšanas un kompetences par projekta tēmu, kombinācijā ar projekta dalībvalstu pieredzi un piemēriem.

Liels paldies apmācību vadītājiem no organizācijas “La Bastida Participació” par visa mācību procesa vadīšanu un organizēšanu, par sirsnību un atsaucību, kā arī par apmācību norises vietas izvēli!

Liels paldies arī Sintijai Bernavai no biedrības “Donum Animus” par sniegto iespēju, koordinēšanu un atbalstu!

Starptautiskās apmācības “How do youth sustain the rural world’’ (2023) tika īstenotas Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansējuma ietvaros. Apmācību uzņemošā organizācija bija Spānijas nevalstiskā organizācija“La Bastida Participació”un apmācību Latvijas partneris bija nevalstiskā organizācija — biedrība “Donum Animus”.