Rožupes estrādes pārbūves darbi

Rožupes estrādes pārbūves darbi tika veikti projekta Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta” (Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001) ietvaros, kas tika īstenots atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam. Apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana) ietvaros.

Projekta mērķis veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

“Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta” realizācijas ietvaros tiks veikta Rožupes estrādes jumta pagarināšana, kā arī tiks uzbūvētas estrādes abās malās norobežojošās, dekoratīvās sienas 2-3m garumā mākslinieku uznākšanas zonas nodalīšanai. Mākslinieku telpās tiks izveidotas divas ģērbtuves un veikts divu durvju bloku un divu iekštelpu kāpņu remonts.

Rožupes estrādē 2023.gada vasaras sezonā, notika vairāki pasākumi. Kopā pulcējot aptuveni 600 apmeklētāju.

Vasaras sezonu atklājot ar vērienīgu pasākumu Grilēšanas festivālu, kur pasākuma laikā notika grilēšanas sacensības, katrs no dalībniekiem bija īpaši sagatavojies, lai iegūtu sponsoru sarūpētās balvas. Pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja grupa Fak’N’ Turīs un Singapūras satīns. 2023.gada vasaras sezona Rožupes estrādē tika rīkoti gan tradicionālie svētki Līgo ieskandināšana ar vokālo ansambli “Sapņu bites”, kur pasākuma apmeklētājiem pašiem bija jāizveido sava ziedu mandala un jāpagatavo sava īpašā spēka tēja. Neizpalika arī ikgadējais ģimeņu festivāls “Šļakatās!” pulcējot bērnus un ģimenes. Visas dienas garumā izklaidējot dažāda veida darbnīcās ar dažādiem priekšnesumiem un darbošanos visas dienas garumā. Vasaras sezonas noslēgumā Rožupes estrādē notika zaļumballe ar grupu “Pipari”.

Visu vasaras sezonu estrādē notika labiekārtošanas darbi, savākti nolauztie koki, zari. Rožupes estrāde ir atpūtnieku iecienīta vieta, kur izmanto ugunskura vietu un laivotāji, kas ka savas atpūtas vietu izmanto estrādi. Vasaras siltajās dienās estrādi izmanto arī pašdarbnieku kolektīvi, kas rīko mēģinājumus.

Par 2024.gada vasaras sezonas pasākumiem estrādes teritorijā lūdzam sekot informācijai Līvānu novada pašvaldības mājas lapā www.livani.lv vai sociālo tīklu (facebook.com) Līvānu novada kultūras centra oficiālajā lapā.

Projekta kopējās izmaksas ir 28 302,96 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500,00 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 2 500,00

EUR (10 %) apmērā.

Būvdarbu veica SIA “Erbauer Group”.

 

Logo