Logo ansamblis - LAD, ES, LEADER


Apstiprināts projekts “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””

Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 22-03-AL21-A019.2206-000002 “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt sociālās aprūpes centra "Rožlejas" klientu un darbinieku vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu projekta realizācijas ietvaros ir plānots iegādāties profesionālo veļas mazgāšanas mašīnu un veļas žāvēšanas mašīnu. Iegādātais aprīkojums atvieglos un uzlabos SAC darbinieku ikdienas darbu un dos finansiālu ietaupījumu.

Projektu plānots pabeigt šogad.

Projekta kopējās izmaksas ir 9986,13 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 9502,13 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8551,92 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1434,21 EUR apmērā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm