Līvānu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Līvānu novada domes tīmekļvietni http://livani.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Līvānu novada domes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • tīmekļvietnes pamatstruktūrā nav izdalīti atsevišķi elementi;
  • vizuālais fokuss ir slikti saredzams;
  • attēliem nav tekstuālās alternatīvas;
  • nav pietiekama kontrasta starp fonu, tekstu un lapas elementiem;
  • saturu, kas pārvietojas, pats neapstājas, un viena tā cikla garums pārsniedz piecas sekundes;
  • multimediju saturam netiek piedāvātas alternatīvas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.012.2020. Izvērtēšanu veica Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece un Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Vaivods.

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz pašvaldības adresi pasts@livani.lv , norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Atsauksmēm un saziņai

Līvānu novada dome tuvākajā laikā uzlabos tīmekļvietnes satura piekļūstamību, pārejot uz Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu. Vienotā platforma un satura vadības sistēma ir izstrādāta atbilstoši piekļūstamības direktīvas prasībām.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: janis.vaivods@livani.lv

Zvaniet: +371 65307270

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Līvānu novada pašvaldībā atbildīga ir Sabiedrisko attiecību daļa

E-pastā: pasts@livani.lv

Tālrunis: +371 65307250

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietne satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 23.12.2020 un atkārtoti pārskatīts 23.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Uldis Skreivers, Līvānu novada domes izpilddirektors.