Aktualitātes
Vides komisija

Aizvadītajā nedēļā notika Līvānu novada pašvaldības Vides komisijas izbraukuma sēde, kuras laikā komisija apsekoja Līvānu pilsētas kapu un Ebreju kapu teritoriju Meža ielā, kur iedzīvotāji un komunālā saimniecība bija rosinājuši veikt sauso koku izzāģēšanu.

Ebreju kapsētas teritorijā konstatētas vairākas nokaltušas priedes, kuras komisija lēma nozāģēt. Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība to paveiks tuvāko nedēļu laikā. Savukārt Līvānu pilsētas kapsētas apsekošana bija saistīta ar jau agrāk aktualizēto putnu (krauķu) koloniju savairošanos. Pašvaldība bija daudzkārt saņēmusi sūdzības no Līvānu pilsētas iedzīvotājiem par radīto troksni, nekārtību un putnu nodarītajiem postījumiem.

Arī līdz šim pašvaldība Līvānu pilsētas kapsētā veica dažādus preventīvos pasākumus, lai mazinātu šo putnu izplatību (tika uzstādīti mākslīgie piekūni to atbaidīšanai, veiktas pārrunas ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu biežāku izvešanu), bet diemžēl tas nelīdzēja, tādēļ Līvānu novada dome bija vērsusies pēc padoma pie Latvijas Ornitoloģijas biedrības.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība atzina, ka pilnīgi efektīvu paņēmienu, lai samazinātu putnu kolonijas, nav. Kā atzīst biedrības pārstāvji, vienīgās iespējas, kā samazināt putnu kolonijas, ir koku nozāģēšana (kas konkrētajā teritorijā ir neiespējami) vai ligzdu nojaukšana.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība arī informēja, ka vienā vietā iztraucēta (piemēram, nocērtot kokus) putnu kolonija visticamāk pārcelsies uz citu vietu Līvānos.

Izvērtējot ornitoloģijas biedrības pausto viedokli, Līvānu novada domes vadība pieņēma lēmumu veikt ligzdu nojaukšanu kapsētas teritorijā, kas, pēc biedrības teiktā, jādara ziemas periodā. Arī tad, ja putnu kolonijas pārcelsies citur, tas nodrošinās putnu mierīgu ligzdošanu tajās vietās, kur tie rada vismazāko traucējumu.

Vides komisijai apsekojot kapu teritoriju, tika konstatētas aptuveni 70 krauķu ligzdas 30 priežu galotnēs. Tā kā ligzdas atrodas ļoti augstu, nepieciešams piesaistīt arboristu, jo dzīvokļu un komunālā saimniecība ar savu transportu nespēj piekļūt putnu ligzdām. Šī gada 25. novembra domes sēdē dome nolēma piešķirt līdzekļus 3913,14 EUR apmērā arborista pakalpojumu apmaksai krauķu ligzdu noņemšanai un koku vainagu kopšanai. Ligzdas jāizzāģē līdz februārim, kamēr krauķi nav uzsākuši ligzdošanu.