Projekti
Nacionālā attīstības plāna 2020 un Kohēzijas fona logo

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

Aicinām iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus pie jau izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes tīkliem. Uz 29.12.2022 Līvānu pilsētas Alejas ielā piecpapadsmit nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 33 Alejas ielas iedzīvotājiem.