Aktualitātes Projekti

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

Aicinām iedzīvotājus pieslēgt savus īpašumus pie jau izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes tīkliem.

Uz 21.12.2022 Līvānu pilsētas Vidzemes ielā trīsdesmit diviem nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 89 Vidzemes ielas iedzīvotājiem.

Uz 22.12.2022 Līvānu pilsētas Kalnu ielā piecpadsmit nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 57 Kalnu ielas iedzīvotājiem.

Uz 22.12.2022 Līvānu pilsētas Daugavas ielā divdesmit nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 60 Daugavas ielas iedzīvotājiem.

Uz 27.12.2022 Līvānu pilsētas Parka ielā divdesmit trijiem nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 60 Kalnu ielas iedzīvotājiem.

Uz 29.12.2022 Līvānu pilsētas Uzvaras ielā deviņpadsmit nekustamajiem īpašumiem ir izveidoti kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pieslēgumi, nodrošinot šā pakalpojuma nodrošinājumu 41 Kalnu ielas iedzīvotājiem.

Lai izveidotu pieslēgumu zemes īpašniekam ir jāveic divas sekojošas darbības:

1) Jāierodas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” adresē Biedrības ielā 2, Līvānos. Jāaizpilda iesniegums par pieslēguma izveidi.

2) Pēc tam kad SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” saskaņo būvniecības pieteikuma dokumentus ar būvvaldi, īpašniekam ir jāierodas otreiz un jāparaksta līgums. Ja īpašnieks nebūvē pieslēgumu pats, tad SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” piedāvā vienošanos par šo darbu veikšanu.

Detalizētāku informāciju par pieslēgumu izveidi var iegūt zvanot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes loceklim Guntim Stiprajam tālr. 29403926

Nacionālā attīstības plāna 2020 un Kohēzijas fona logo