Sēru vēsts
sieviete gados melnā rāmītī

Skolotāja Gaida Zieda – viedā sapratēja un zinātāja

1929.gda 18.februāris – 2024.gada 8.jūnijs

 

… tik agri dārzos uzziedēja peonijas – kā steigdamās, kā vēl kaut ko paspēt gribēdamas, kā sauli vairāk satikt vēlēdamās… Par to samaksādamas ar tikpat ātru ziedlapiņu atraisīšanos un sapņu atdošanu vējam, vien atstājot smaržu par vēl vienu pavasari, par tikko aizsākušos vasaru… Pēdējo… Arī Skolotājas mūža pēdējo dienu un nolemtības pilno pēdējo acu skatu un atbrīvoto pietuvošanos dvēseles bezgalībai..., mums atstājot atmiņas par 95 piesātinātiem dzīves gadiem.

Gaida Zieda bija cilvēks ar devīgu sirdi un dzīves pieredzi, jo visi darbi, lieli un mazi, tika veikti ar atbildības sajūtu, interesi un, galvenais, ar mīlestību. Arī cienījamā vecumā, kad matos mirdzēja sirmuma rota, Gaidas kundze sniedza padomu un atbalstu visiem, kuriem vācu valoda šķita aizraujoša un nozīmīga. Skolotāja vēlējās nodot savas zināšanas jaunajai paaudzei, kurā tik sirdsdedzīgi saskatīja mūsu Latvijas nākotni. Un ticēja.

Līvānu 1.vidusskolas skolēni un kolēģi atceras viņu kā ļoti rāmu, gaišu un ar maigi siltu smaidu apveltītu skolotāju. Ik pa brīdim kādas klases bērni devās pie pensionētās skolotājas Gaidas Ziedas, lai talkā sakrautu malku, lai aprunātos, padzertu tēju un klausītos paaudžu stāstos. Tādi viedi, gudri, zinoši un sirsnīgi vārdi kā maigi dzijas kamoli tina un pārtina Līvānu pilsētas pagātnes notikumu stāstus un pauda arī interesi par jauniešu nodomiem un sapņiem.

Gaida Zieda dzimusi 1929. gada 18. februārī Līvānos. Viņa daudzus gadus ir strādājusi gan par skolotāju Līvānu 1.vidusskolā, gan vairākās Līvānu novada skolās, gan arī par direktori Jersikas pamatskolā un Līvānu vakarskolā. Paralēli skolotājas darbam Gaida Zieda vienmēr ir bijusi sabiedriski aktīva un ieguldījusi milzīgu darbu tulkošanā, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kuriem ir bijuši nepieciešami dokumenti gan latviešu, gan vācu valodā. Īpaši laikā pēc Neatkarības atgūšanas, jo viņa kā vietējā iedzīvotāja, būdama ļoti atsaucīga, spēja sniegt palīdzību gan pensiju, gan mantojuma lietās, un tas bija īpaši raksturīgi tieši šim laika periodam.

Gaidas Zieda bija aktīvi iesaistījusies Līvānu ev-lut. draudzes aktivitātēs - viņa palīdzē uzturēt kontaktus ar Māsu draudzi Šēnfeldē Vācijā jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Pateicoties šai sadarbībai, ir izveidots starptautisks mūzikas konkurss, kura sponsors ir iepriekš minētā vācu draudze un kurā katru gadu piedalās Līvānu un Preiļu mūzikas skolu audzēkņi, gūstot godalgotas vietas. Un katru gadu pavasarī visas formalitātes, kas bija saistītas ar piedalīšanos konkursā, veica skolotāja, jo dokumenti bija jākārto vācu valodā.

Gaida Zieda bija Līvānu novada patriote, viņa ļoti labi pārzināja Līvānu un novada vēsturi. Pie skolotājas bieži vērsās pēc palīdzības, mēģinot atšķetināt un atspoguļot Līvānu vēsturi Latvijas kontekstā. Gaida Zieda fenomenāli atcerējās notikumus, par kuriem daudzi sen bija piemirsuši. 2018.gada rudenī Latvijas TV1 tapa raidījums par Līvānu pilsētas Rīgas ielu, un raidījuma veidošanas procesā piedalījās arī skolotāja, jo viņa varēja daudz pastāstīt par Latvijas garākās Rīgas ielas vēsturi.

Gaida Zieda bija un ir Līvānu novada lepnums, jo visu savu dzīvi bija veltījusi mūsu novada bērniem un viņu izglītībai, kā arī ikvienam cilvēkam, kuram ir bijusi nepieciešama palīdzība šajos garajos mūža gados un, protams, Līvānu pilsētas un novada vēsturei un izaugsmei.

… vēl peonijas smaržo un raisās vējā…kā atmiņas, kā sapnis.. arī Tavs, Skolotāj!

Gaida Zieda bija SKOLOTĀJA, tika izvirzīta arī  Līvānu novada Goda pilsoņa titulam. Saņēma Latvijas Valsts svētkos NOMINĀCIJĀ izglītība - pateicību par mūža ieguldījumu.

Lai gaišs ceļš Mūžībā!