dzeltens, zils un zaļš atkritumu konteiners

Vēlamies atgādināt, ka aizliegts izmest sadzīves atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas punktos. Šķiroto atkritumu punkti (Rožupes, Robežu, Stadiona, Meža un Krasta ielās) ir paredzēti tikai šķirotajiem atkritumiem.

Cilvēkiem ir paradums mest nepiemērotus atkritumus konkrētam šķiroto atkritumu veidam paredzētos konteineros. Piemēram, plastmasas savākšanas konteinerā vēl joprojām tiek mesti neatbilstoša marķējuma plastmasas izstrādājumi: plastmasas vienreizējās lietošanas ēdiena iepakojumi, plastmasas trauki (spaiņi, bļodas, bērnu rotaļlietas, puķu podi u.c. sadzīves plastmasas izstrādājumi), ko plastmasas šķirošanas konteineros ievietot aizliegts.

Pirms atkritumu izmešanas šķirošanas konteineros, lūgums rūpīgi izpētīt iepakojuma marķējumus, kā arī uzrakstus, uzlīmes uz šķirošanas konteineriem.

Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”  neievērošanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.pantam var piemērot naudas sodu fiziskām personām no 50 līdz 750 EUR, juridiskām no  250 līdz 1500 EUR.

Informējam, ka jau šobrīd tiek veikta videonovērošana pie šķiroto atkritumu laukumiem un, veicot kontroles un uzraudzības pasākumus,  ir sodītas vairākas personas par noteikumu pārkāpšanu.