Projekti

2018. gadā tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašvaldības kolektīviem”, kura ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, senioru deju kolektīvam “Jersikietis” un Rudzātu bērnu deju kolektīvam tika iegādāti jauni skatuves tērpi.

Rožupes kultūras nama VPDK “Rožupe” 2019. gada deju sezona aktīvi norisinājās iestudējot jaunas dejas, piedaloties dažādos sadraudzības sadančos, koncertos un novada pasākumos. Sezonā tika iestudētas un izdejotas vairākas dejas, tostarp “Žipčiks” (S.Andževas hor.), “Rimsiks” (I.Bušas hor., tautas mūz. Maskačkas spēlmaņu apdarē), “Viņpus upes ozoliņi” (Jāņa Purviņa hor., Skaidrītes Grīnbergas mūzika), “Eima, eima mosiņas” (I.Dreļa hor.) un citas. Kolektīvs piedalījās vairākos pasākumos, lielākie no tiem - Deju kolektīvu sadancis Tīnūžos, Preiļu deju apriņķa koncertskate, FK "Rūžupis veiri" 10 gadu jubilejas koncertā, Līvānu novada pagastu svētkos Rudzātos. Kolektīvā kopā darbojas 18 dalībnieki. Kolektīva vadītājs: Andrejs Usārs.

Jersikas tautas nama Senioru deju kolektīvs “Jersikietis” arī 2019. gadā aktīvi piedalījās dažādos pasākumos: senioru deju kolektīvu sadančos un deju festivālos. Jāpiemin arī uzstāšanās Līvānu novada pagastu svētkos Rudzātos un Latvijas 101.gadadienai veltītajā svētku koncertā Jersikā. Kolektīvā aktīvi darbojas 20 dalībnieku. Deju kolektīva vadītāja: Ināra Praņevska.

Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīvam 2019. gada deju sezona aktīvi norisinājās ceļot savu deju prasmi un gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tika iestudētas un nostiprinātas obligātā repertuāra dejas. Kolektīvs piedalījās deju pārbaudes skatēs Līvānos un Krustpils tautas namā. Lai nostiprinātu savas dejas prasmes bērnu deju kolektīvs piedalījās vairākos koncertos – “Saules lietus” Līvānos, “Latvju bērni danci” veda Alūksnē, Līvānu novada pagastu svētkos, Lieldienu un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncertos, kā arī Rudzātu vidusskolas atskaites koncertā “Sēd uz sliekšņa vasariņa”. Ir bijusi veiksmīga sadarbība ar biedrību “Sēnīte”. Piesaistot Viduslatgales pārnovada fonda projekta līdzekļus, tika uzmeistaroti pērļu vainadziņi meitenēm. Pašlaik kolektīvā dejo 42 Rudzātu vidusskolas bērni. Deju kolektīva vadītāja: Ilga Bernāne.