Svētki Pateicība
daudz cilvēku gājienā, bērni ratiņos

Sirsnīgs paldies par atbalstu “Bēbīšu svētkos”

  • Astrīdai Valterei
  • Sarmītei Rudzātei
  • Birutai Krūmiņai
  • Ilonai Tēraudai
  • Mārītei Rudzātei
  • pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” mūzikas skolotājai Inesei Upītei

Līvānu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste