Projekti

Kopš 2017. gada 15. maija AAPC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” ietvaros.

AAPC “Rožlejas” ir sava katlu māja, kur apkurei tiek izmantotas  kokskaidu granulas. Siltais ūdens tiek lietots klientu personīgās higiēnas nodrošināšanai, trauku mazgāšanai, telpu uzkopšanai. Ziemas periodā siltais ūdens tiek sagatavots katlumājā. Pirms projekta realizācijas, apkures sezonai beidzoties, ūdens tika sildīts izmantojot elektriskos sildītājus – boilerus. Kopš 2017.gada,  apkures sezonai beidzoties, sāk darboties saules kolektori, kur siltais ūdens centra vajadzībām tiek saražots ar saules bateriju palīdzību. Ja laiks ir apmācies un saules enerģijas nepietiek, tad ūdens sildīšanai automātiski tiek nodrošināta ar elektrību.

2019. gadā AAPC “Rožlejas” pakalpojumus vidēji izmantoja 36 klienti, kuriem tika nodrošināti kvalitatīvi alternatīvās aprūpes pakalpojumi. AAPC “Rožlejas” 2019. gadā 19 darbiniekiem tika nodrošināti atbilstoši apstākļi alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Izvērtējot AAPC “Rožlejas” elektroenerģijas patēriņu pirms un pēc projekta realizācijas, var secināt, ka, pateicoties saules kolektoru uzstādīšanai, enerģijas patēriņš ir nedaudz samazinājies (pirms projekta realizācijas 2016. gadā tas sastādīja 26749 kW, pēc projekta realizācijas 2017. gadā – 25305 kW, savukārt 2019. gadā – 24872 kW). Salīdzinājumā ar 2017. gadu, 2018. gadā elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 2 241 kW, savukārt salīdzinot 2018. ar 2019. gadu elektroenerģijas patēriņš ir palielinājies par 1808 kW.

Saules kolektorus apkalpo SIA “Taupi”, apkalpošana tiek veikta attālināti, ja netiek  nodrošināta nepieciešamā siltā ūdens temperatūra, tad kolektoru apkalpotājs caur internetu veic to saregulēšanu. Periodā, kad nav apkures, siltā ūdens temperatūra tiek nodrošināta atbilstoši centra saimnieciskajām vajadzībām (klientu mazgāšana, telpu uzkopšana, trauku mazgāšana) pietiekamā daudzumā.