Veicot Uzvaras, Liču, Dubnas, Draudzības, Alejas, Jaunās, Siguldas, Latgales, Brīvības, Rēzeknes, Stadiona, Kr. Valdemāra, Vidzemes, Strazdu, Sofijas un Puķu ielas pārbūvi, maksimāli tiks nodrošināta transportlīdzekļu piekļūšana īpašumiem. Norādītajā ielu tīkla ierakums tiks veikts pa posmiem (maksimums 400m gari posmi), ierakuma sākumā un beigās uzstādot atkārtoti ceļa zīmes Nr. 302 un Nr. 118, ja ierakumā būs iespējams nodrošināt transportlīdzekļu kustību vai ierakumam no abām pusēm uzstādot ceļa zīmes Nr. 301 un Nr.118 (kā arī ielas sākumā uzstādot ceļa zīmi Nr. 711, kas brīdina par strupceļu), ja transportlīdzekļu kustība ierakuma zonā nebūs iespējama inženierkomunikāciju dēļ.

Paralēli zemes darbiem vienā ielā, citās ielās tiks veikti ilgstoši vai īslaicīgi inženierkomunikāciju izbūves darbi vai īslaicīgi koku vainagu kopšanas un koku zāģēšanas darbi, grāvju tīrīšanas darbi, mērniecības darbi vai apzaļumošanas darbi. Īslaicīgās darbu veikšanas vietas, laikā, kad transportlīdzekļu kustība nav iespējama, satiksmes regulēšanu veiks satiksmes regulētāji. Tiklīdz transportlīdzekļu kustība atkal būs iespējama, tā tiks atjaunota. Ja īslaicīgo darbu vietās būs iespējams veikt satiksmes organizēšanu pa vienu joslu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem", tad satiksmes organizēšanas līdzekļi tiks izvietoti atbilstoši pievienotajai shēmai ar vadkonusiem.

Būvdarbu laikā esošās ceļa zīmes paredzēts demontēt.

Veicot pārbūves darbus tiks veikti šādi darbi: ielas pārbūve, koku vainagu kopšana, koku un krūmu zāģēšana, lietus kanalizācijas izbūve, apgaismojuma izbūve, vājstrāvu tiklu pārbūve.