Aktualitātes

28. martā tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana projektam “Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024. - 2030. gadam” (Plāns).

Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī un tā izstrādes mērķis ir “Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.- 2028. gadam” noteikto mērķu un uzdevumu īstenošana Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību, Aizkraukles, Augšdaugavas, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Varakļānu novada pašvaldības.

Latgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns ietver pasākumu plānu esošo tehnisko un organizatorisko risinājumu pilnveidošanai, kuru mērķis ir veicināt aprites ekonomikas principu īstenošanu reģionā, kā arī uzlabot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Plāna un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 22. aprīlī plkst. 16:00 Augšdaugavas novada pašvaldības sēžu zālē, 2. stāvā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, vienlaikus interesentiem rodot iespēju dalībai arī tiešsaistē. Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļvietnēs www.geoconsultants.lv, www.lpr.gov.lv

Laika posmā no 2024. gada 28. marta līdz 2024. gada 29. aprīlim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv

 

Pielikumā: